• Ponúkame jednoduché inštalácie
 • Služby spojené s inšataláciami informačných systémov
 • Spolupráca pri správe informačných systémov
 • Správu informačných systémov
 • Inštaláciu kompletných webserverov na platforme Ubuntu/Debian
 • Inštaláciu serverovej platformy Microsoft Windows Server
 • Prechod na alternatívne platformy OS Linux
 • Vytvorenie jednoduchých web prezentácii
 • Vytvorenie auditou IT infraštruktúry
 • Konfiguráciu aktívnych sieťových zariadení

 

Služby ponúkame v lokalitách:

 • Martin a okolie - stredné Slovensko
 • Bratislava a okolie - západné Slovensko 

Služby ponúkame pre:

 • Jednotlivých zákazníkov
 • Malé firmy 
 • Stredne veľké firmy
microsoft logo 
ubuntu
virtualbox logo
proxmox