Pripravili sme pre Vás základný cenník naších riešení pre Vás:

Serverové služby
Inštalácia systému Proxmox  Server pre virtualizáciu prostredí MS Windows , MS Windows Server, Linux a iných, nastavenie zálohovania 200 € / inštalácia 
Inštalácia OS MS Windows Standard Inštalácia OS a základná konfigurácia ovládačov zariadení a prístupu užívateľov administrátora 200 € / inštalácia 
Inštalácia OS Linux Debian, Ubuntu Inštalácia OS a základná konfigurácia ovládačov zariadení a prístupu užívateľov administrátora 200 € / inštalácia 
Konfigurácia serverových služieb  Inštalácia a konfigurácia serverových služieb: doménový radič AD, Terminálový server, Mail server, Web server, Exchange server, ISP server, MS SQL Server, MySQL Server, NAS server a iné podľa dohody  45 € / hodina
Databázové služby, služby spojené s informačnými systémami 
Inštalácia IS Pohoda SQL/E1 Certifikovaná inštalácia POHODA SQL/E1 certifikovaným technikom, nastavenie základných parametrov Pohody SQL/E1 (súčasťou inštalácie nie je inštalácia a konfigurácia MS SQL Server. Túto službu je nutné si doobjednať alebo mať pripravenú inštalácia podľa technickej špecifikácie produktu POHODA SQL/E1) 165 € / inštalácia 
Inštalácia IS Pohoda  Certifikovaná inštalácia POHODA certifikovaným technikom, nastavenie základných parametrov Pohody  45 € / hodina 
Inštalácia iných informačných systémov Inštalácia iných informačných systémov ako sú dochádzkové systémy, kamerové systémy, ekonomické software, software na evidenciu zmlúv a iné podľa požiadaviek klienta 45 € / hodina
Databázové služby Služby pri ktorých sa vstupuje priamo do databáz IS a menia sa v nich dáta formou exportov, importou alebo priamo prepísaním dát  45 € / hodina
Iné služby  
Počítačové služby Inštalácie a konfigurácie zariadení ako počítačov, notebookov, tlačiarní a iných zariadení podľa dohody a požiadaviek klienta 20 € / hodina 
Aktívne sieťové prvky  Nastavenie aktívnych sieťových prvkov (Switche, routery, accesspointy, záložné zdroje s prístupom do počítačovej siete a iné)  45 € / hodina 
Manuálne inštalačné práce Manuálne inštalačné práce, montáž zariadení, montáž rozvádzačov a ich osadenie pasívnymi prvkami a iné manuálne práce po dohode s klientom 20 € / hodina / osoba
Školiaca činnsoť Školenia práce s informačnými systémami, základné školenia práce s počítačmi a iné školenia po dohode s klientom 20 € / hodina
Dopravné náklady v okrese Martin Náklady na doručenie tovarov a materiálov ku klientovi a náklady na cestu technika ku klientovi v rámci okresu Martin 10 € / návšteva
Dopravné náklady podľa vzdialenosti Náklady na doručenie tovarov a materiálov ku klientovi a náklady na cestu technika ku klientovi mimo okresu Martin podľa prejdenej vzdialenosti ku klientovi a späť do sídla spoločnosti 0.35 € / km / dopravný prostriedok
Náklady na technika na ceste Náklady na technika na ceste pri vzdialenosti ku klientovi pri dobe strávenej na ceste väčšej ako 1 hodina alebo vzdialenosti väčšej ako 100 km jedným smerom 20 € / hodina

Všetky ceny sú základné ceny od ktorých sa odvíja fakturácia a zákazník s nimi pri objednaní služieb súhlasí. Ceny sú platné od 1.1.2020. V prípade otázok nás prosím kontaktujte, radi Vám ich zodpovieme, prípadne Vám vieme "ušiť" ponuku naších služieb na mieru. Tento obchodný vzťah sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) a Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) uverejnenými na webovej stránke www.avop.sk.