Pripravujeme predaj služieb a vybraného materiálu pomocou internetovej aplikácie s náväznosťou na ekonomický systém. UNITYSTORE.sk bude koncipovaný i ako demo v prípade požiadavky klientov na vybudovanie internetového obchodu s napojením na skladové hospodárstvo a ekonomický systém spoločnosti Stormware Pohoda.