Certifikácia pre ekonomický software Pohoda 2020

 Našej spoločnosti sa podarilo úspešne zvádnuť certifikačný proces na informačný a ekonomický software Pohoda spoločnosti Stormware,s.r.o. Odteraz sa Vám môžeme plne venovať v inštaláciách a konfiguráciách systému Pohoda. S týmto ekonomickým SW máme už mnohoročné skúsenosti v jeho implementácii a prechode z iného ekonomického software do Pohody.